Team Ungdom

Om Team Ungdom

Team Ungdom løser opgaver til fordel for ungdomsafdelingen i klubben. Teamet sørger for spillertøj, haltider og skaffer trænere til holdene. 

Teamet klæder ligeledes trænerne godt på ved at sørge for, at trænerne kommer på kurser, deltager i trænermøder og afholder trænersamtaler.

Teamet hjælper også ungdomsafdelingen med mere praktiske gøremål som at skaffe materialer, skaffe nøgler til skabe, og de hjælper med at arrangere juleafslutning.

Team Ungdom vil altid gerne have flere med i teamet, så kontakt teamleder, Anne Jørgensen, hvis du vil hjælpe med at gøre ungdomsafdelingen bedre.  

Medlemmer
File
Pernille Schütt
28 45 18 11
File
Anne Winther Jørgensen
Teamleder
20 11 79 79
BR
Bettina Rossen
21 25 12 42
DS
Dan Hvid Svendsen
60 85 90 20