Team Ungdom

Om Team Ungdom

Team Ungdom løser opgaver til fordel for ungdomsafdelingen i klubben. Teamet sørger for spillertøj, haltider, skaffer trænere til holdene samt mange andre ting. 

Teamet klæder ligeledes trænerne godt på ved at sørge for, at trænerne kommer på kurser og deltager i trænermøder.

Teamet hjælper også ungdomsafdelingen med mere praktiske gøremål som at skaffe materialer, skaffe nøgler til skabe, og de hjælper med at arrangere fælles afslutninger og julestævne.

Team Ungdom vil altid gerne have flere med i teamet, så kontakt teamleder, Anne Jørgensen, hvis du vil hjælpe med at gøre ungdomsafdelingen bedre.  

Medlemmer
File
Mads Christian Voss
Teamleder
60 53 48 90
DS
Dan Hvid Svendsen
+4560859020