Klubnyheder

​Indkaldelse til generalforsamling.

12. maj 2021, 13.43


Bestyrelsen indkalder hermed klubbens medlemmer til at deltage i den ordinære generalforsamling mandag den 14. juni kl. 18:30


Det foregår i Vejlby Risskov Hallen, hvor vi forventer at kunne benytte et lokale, der tillader os at overholde de på det tidspunkt gældende retningslinjer. Nærmere detaljer herom følger, når vi nærmer os generalforsamlingen.Den foreløbige dagsorden er følgende:


1) Valg af dirigent.


2) Formanden aflægger beretning for det forløbne år.


3) Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt redegør for budgettet for det kommende år.


4) Indkomne forslag


5) Valg til bestyrelsen


a. Næstformand

b. Valg af sekretær


d. + evt. op til 2 menige medlemmer + evt. 1-2 suppleanter


6) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant


7) Eventuelt


Forslag til dagsorden fremsendes til bestyrelsen senest mandag d. 31. maj. Herefter offentliggøres endelig dagsorden.Vel mødt.


Bestyrelsen

Klubnyheder