Pædofili-politik

Det er lovpligtigt, at alle idrætsforeninger i Danmark skal indhente børneattester på alle trænere, instruktører og holdledere over 15 år, der har direkte kontakt med børn under 15 år. Det gør IK Skovbakken naturligvis også.


Følgende retningslinjer arbejdes der ud fra i ungdomsafdelingen i Skovbakken Håndbold: 

  • Ledere, trænere og holdledere bruger tid på sociale arrangementer, således at vi får et godt kendskab til hinanden 
  • Ledere, trænere og holdledere skal gøre det, som de plejer med børnene; fx behandle, trøste, drage omsorg, så længe det sker i offentlig regi.
  • Ledere, trænere og holdledere holder sig uden for omklædningsrummet under bad og omklædning i tilfælde af, at man er alene af sted.
  • Ledere, trænere og holdledere må gerne lave sociale arrangementer med børnene, hvis der er to voksne til stede.
  • På håndboldture med overnatning er der altid mindst to ledere, trænere og holdledere med hver gruppe.


Ønskes der yderligere oplysninger er I altid velkommen til at kontakte Team Ungdom.