Klubnyheder

Indkaldelse til generalforsamling.

19. maj 2022, 09.38


Bestyrelsen indkalder hermed klubbens medlemmer til at deltage i den ordinære generalforsamling tirsdag den 21. juni kl. 19:15 i klublokalerne i Vejlby-Risskov Hallen.


Den foreløbige dagsorden er følgende:


1) Valg af dirigent.


2) Formanden aflægger beretning for det forløbne år.


3) Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt redegør for budgettet for det kommende år.


4) Indkomne forslag.


5) Valg til bestyrelsen.
a. Formand

b. + evt. op til 2 menige medlemmer + evt. 1-2 suppleanter


6) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.


7) Eventuelt.


Forslag til dagsorden fremsendes til formand Kristian Paulsen eller næstformand Anne Jørgensen senest tirsdag d. 14. juni.


Vel mødt.

Bestyrelsen

Klubnyheder