Klubnyheder

Skovbakken Håndbolds generalforsamling 2023

14.05.2023

Vi holder i år generalforsamling mandag den 12. juni kl. 19.00 i klublokalerne i Vejlby-Risskov Hallen.


Dagsordenen er følgende:


1) Valg af dirigent


2) Formanden aflægger beretning for det forløbne år


3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt redegør for budgettet for det kommende år


4) Indkomne forslag


5) Valg til bestyrelsen

a. Formand (i lige årstal)

b. Næstformand (i ulige årstal)

c. Sekretær (i ulige årstal)

d. + evt. op til 2 menige medlemmer (hvert år) + evt. 1-2 suppleanter (hvert år)


6) Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant


7) Eventuelt


Forslag til dagsorden fremsendes til bestyrelsen senest mandag den 29. maj. Herefter offentliggøres endelig dagsorden.


Vi håber på stor opbakning til generalforsamlingen.


Vel mødt.


Bestyrelsen