Klubnyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

17. maj 2018, 21.53

Bestyrelsen indkalder hermed klubbens medlemmer til at deltage i den ordinære generalforsamling i klublokalerne tirsdag den 19. juni kl. 19.00.

Dagsordenen er som følger:

1)  Valg af dirigent.

2)  Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

3)  Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt redegør for budgettet for det kommende år.

4)  Indkomne forslag.

5)  Valg til bestyrelsen.

    a. Formand - (lige årstal).
    b. Næstformand - (ulige årstal).
    c. Sekretær - (ulige årstal).
    d. + evt. op til 2 menige medlemmer (hvert år).
         + evt. 1-2 suppleanter (hvert år).


6)  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

7)  Eventuelt.


Indkomne forslag til generalforsamlingen bedes fremsendt til bestyrelsen senest tirsdag den 05. juni.

Vi håber på at se mange medlemmer og forældre til generalforsamlingen. 


Med venlig hilsen

Jes Printzen - printzen@gmail.com
Mads Christian Voss - madsvoss@hotmail.com
Maja Madsen - majabmadsen@gmail.com

Klubnyheder