Klubnyheder

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

30. april 2019, 08.24

Vi holder i år generalforsamling tirsdag den 18. juni kl. 19.15 i klublokalerne i Vejlby Risskov Hallen.

Dagsorden er følgende:

1) Valg af dirigent 

2) Formanden aflægger beretning for det forløbne år 

3) Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt redegør for budgettet for det kommende år 

4) Indkomne forslag 

5) Valg til bestyrelsen 

a. Formand (i lige årstal) 

b. Næstformand (i ulige årstal) 

c. Sekretær (i ulige årstal) 

d. + evt. op til 2 menige medlemmer (hvert år) + evt. 1-2 suppleanter (hvert år) 

6) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

7) Eventuelt

Forslag til dagsorden fremsendes til bestyrelsen senest tirsdag den 4. juni. Herefter offentliggøres endelig dagsorden.

Vi håber på stor opbakning til generalforsamlingen.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Klubnyheder