Klubnyheder

​ Indkaldelse til generalforsamling.

9. maj 2020, 10.08


Bestyrelsen indkalder hermed klubbens medlemmer til at deltage i den ordinære generalforsamling tirsdag den 16. juni kl. 19.00.

Det foregår i Vejlby Risskov Hallen, hvor vi forventer at kunne benytte et lokale, der tillader os at overholde de på det tidspunkt gældende retningslinjer. Nærmere detaljer herom følger, når vi nærmer os generalforsamlingen.

Den foreløbige dagsorden er følgende:

1) Valg af dirigent

2) Formanden aflægger beretning for det forløbne år

3) Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt redegør for budgettet for det kommende år

4) Indkomne forslag

5) Valg til bestyrelsen

a. Formand (i lige årstal)

b. Næstformand (i ulige årstal)

c. Ny sekretær

d. + evt. op til 2 menige medlemmer (hvert år) + evt. 1-2 suppleanter (hvert år)

6) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

7) Eventuelt

Forslag til dagsorden fremsendes til bestyrelsen senest tirsdag den 2. juni. Herefter offentliggøres endelig dagsorden.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Klubnyheder